สินค้ารับประกัน 2 ปี
จัดส่งสิ้นค้าทั่วประเทศ
ข่าวสาร
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVC708H จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder 16 ch Full HD
 • Storage. 2 SATA

Detail

AVC708H
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVC791ZB จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder 4 ch
 • Storage. 1 SATA up to 2TB

AVC791ZB
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVC792ZPV จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder 4 ch
 • Storage. 1 SATA up to 2TB

AVC792ZPV
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVC793ZC จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

AVC793ZC
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVC793ZCD DVD จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

AVC793ZCD DVD
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVC796ZPV จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

AVC796ZPV
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVC798ZB จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

AVC798ZB
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVC798ZPV จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

AVC798ZPV
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVH0401 จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

Detail

AVH0401
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVH306 จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

Detail

AVH306
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVH312 จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

Detail

AVH312
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น AVH800 จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

AVH800
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น DR046 จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder 4 ch
 • Storage. 1 SATA up to 2TB

Detail

DR046
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น KPD674ZB จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder 4 ch
 • Storage. 1 SATA up to 2TB

KPD674ZB
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น KPD675ZB จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder 4 ch
 • Storage. 1 SATA up to 2TB

KPD675ZB
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น KPD677ZPV จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

KPD677ZPV
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น KPD679B จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

Detail

KPD679B
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น MDR686H จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

Detail

MDR686H
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น MDR688H จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

Detail

MDR688H
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948
กล้องวงจรปิด AVTECH ชลบุรี
เครื่องบันทึกรุ่น MDR752HA จำหน่ายโดย กล้องวงจรปิดชลุบรี.com

Feather:

 • Recorder

MDR752HA
call บาท
เช็คสต๊อก หรือขอราคาพิเศษ
โทร 082-599-4948